We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

Ejendomsinvesteringer: De største trends i 2019

Den globale usikkerhed sætter den økonomiske vækst i fare og en nedgang truer. Ejendomsinvestorer kan dog stadig finde attraktive investeringsmuligheder i 2019, særligt i Tysklands b-byer.

del denne artikel:

Selvom der hænger en mørk sky over forventningerne til den økonomiske vækst på verdensplan, er boomet på det europæiske ejendomsmarked stadig ikke slut. Renterne i Eurozonen er på et historiske lavt niveau. De langsigtede demografiske forandringer og urbaniseringen betyder, at der fortsat vil være knaphed på ejendomme af høj kvalitet i nøglebyerne.

Selv lande som Irland og Spanien, der tidligere har været kriseramte, tiltrækker igen investorer. I Dublin og Madrid forventes der afkast på mellem fem og syv procent over de næste fem år på bolig udlejnings ejendomme. Det  fremgår af den nyeste INSIGHT rapport. Investorer kan undgå de seneste kapitalrentestigninger med strategier, der for eksempel fokuserer på nicheinvesteringer, eller i højere grad investerer i build-to-core-projekter og b-byer.

Der er dog en stigende usikkerhed om, hvordan økonomien totalt set vil lande, ikke mindst på grund af den stigende protektionisme og de uforudsete konsekvenser af Brexit.

Usikkerhed på aktiemarkedet

Den ulmende handelskrig mellem USA og Kina truer den økonomiske vækst og kan få enorme økonomiske og politiske konsekvenser verden over. Stigende toldtakster kan skubbe priserne i vejret, reducere forbruget og virksomhedernes indtjening samt true arbejdspladser, særligt i de store eksportøkonomier.  I USA kan importen fra Kina blive dyrere og inflationen kan stige kraftigt som konsekvens deraf.

De risikofaktorer, der er påvirket af handelskrigen, tæller også uforudsigelige påvirkninger af valutakurser og kapitalstrømme. Handelskrigen kan også få alvorlige konsekvenser for den tyske autobranche. Højere importtold på biler fra EU kan få en kæmpe indvirkning på bilproducenterne.

Den nuværende volatilitet på aktiemarkedet afspejler den globale usikkerhed. I slutningen af 2018 oplevede Wall Street et betydeligt bortsalg i aktier. I løbet af 2018 faldt Dow Jones-indekset 5,6 procent, den værste præstation siden 2008. Andre børser oplevede ligeledes kæmpe fald: DAX-indekset faldt med 18,3 procent henover året og Nikkei faldt med 12,1 procent.

B-byer i fremgang  

Og så er der Brexit. “Efter Brexit vil canadiske og amerikanske investorer være mere tilbøjelige til at investere i det kontinentale Europa end i Storbritannien,” siger José Pellicer, Head of Research i PATRIZIA.

Pellicer anbefaler, at investorer “fokuserer mere på regionale markeder med et positivt ejendomsrelateret grundlag, og de bør sikre sig en partner med lokal ekspertise."

Markedsforholdene tvinger flere investorer til at interessere sig for Tysklands b-byer som Augsburg, Jena, Karlsruhe og Mainz. Disse byer har den fordel, at de er hjemsted for små og mellemstore eksportorienterede virksomheder (Tysklands berømte Mittelstand). Omkring to tredjedele af alle, der arbejder på kontor, arbejder uden for de de syv største byer i Tyskland.

“Mange b-beliggenheder har et attraktivt udviklingspotentiale,” siger Pellicer. “Men pas på likviditeten. Investorer skal kompenseres for den ekstra likviditetsrisiko, der kan komme fra at investere i sådanne beliggenheder.”

 

 

Photo: Getty

del denne artikel: