We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

PATRIZIA opjusterer forventningerne til 2016

PATRIZIA Immobilien AG har i 2016 fortsat sin succeskurs med en stærk vækststrategi, hvilket også afspejlede sig i en stigning på 6,6 % i den samlede aktivportefølje under forvaltning (Assets under Management) til 17,7 mia. euro mod 16,6 mia. euro ultimo 2015.

del denne artikel:

  • Forventningerne til driftsresultatet blev hævet fra mindst 250 mio. euro til mindst 265 mio. euro
  • Assets under Management steg til 17,7 mia. euro
  • Der blev gennemført ejendomstransaktioner for i alt 3,6 mia. euro
  • Driftsresultatet blev betydeligt forbedret

Augsburg, den 8. november 2016. Heraf befinder de 6,0 mia. euro sig uden for Tyskland. I de første ni måneder af 2016 blev der realiseret transaktioner for i alt 3,6 mia. euro, hvoraf opkøb udgjorde 2,1 mia. euro, og frasalg udgjorde 1,5 mia. euro. Samtidig blev der i årets løb indgået købsaftaler for omkring 2,1 mia. euro, og heraf forventes de respektive rettigheder for 1,1 mia. euro at blive overdraget i 2016. Samlet set blev der i de første ni måneder af 2016 rejst 1,5 mia. euro i egenkapital til investeringer fra institutionelle og private kunder (50 % mere end i samme periode sidste år).

"Efter en årrække med fokus på ekspansion har PATRIZIA skabt en stærk europæisk platform, der støtter et stigende antal internationale investorer i deres investeringsstrategier på ejendomsmarkedet i Europa", siger Wolfgang Egger, CEO for PATRIZIA Immobilien AG. "I år har nogle af de vigtigste transaktioner været opkøbet af Astro Tower i Bruxelles på vegne af et konsortium af asiatiske investorer samt Commerzbank Tower i Frankfurt, den højeste bygning i Tyskland, på vegne af et konsortium ledet af den koreanske investor Samsung SRA Asset Management."

I de første ni måneder af 2016 steg driftsresultatet med 125 % til 252,5 mio. euro (mod 112,2 mio. euro i samme periode sidste år). Efter det vellykkede salg af SÜDEWO i 2015 har PATRIZIA nu igen i 2016 bevist sin status som en stærk investment manager med det profitable salg af Harald-porteføljen. Selv uden disse frasalg har selskabet haft en stærk vækst, hvor driftsresultatet i den betragtede periode næsten er fordoblet til 43,9 mio. euro (mod 24,1 mio. euro i samme periode sidste år).

Som følge af den positive vækst i PATRIZIAs primære drift opjusteres prognosen for driftsresultatet fra mindst 250 mio. euro til mindst 265 mio. euro. Det er fortsat PATRIZIAs mål for i år at øge Assets under Management med 2 mia. euro til omkring 18,6 mia. euro.

For 2017 forventer PATRIZIA, at Assets under Management ligeledes vil stige med netto 2 mia. euro med en forventet transaktionsvolumen på omkring 4 mia. euro. På dette grundlag forventer ledelsen, at driftsresultatet i 2017 vil blive mindst 55 mio. euro. Driftsresultatet vil muligvis kunne blive højere som følge af en højere transaktionsvolumen, højere præstationsafhængige indtægter samt afkast fra investering af selskabets likvide midler på 300 mio. euro.

Den fuldstændige kvartalsrapport kan læses her.

PATRIZIA Immobilien AG:
PATRIZIA Immobilien AG har i over 30 år været aktiv som investment manager i 15 europæiske lande. PATRIZIAs spektrum omfatter opkøb, forvaltning, omplacering og salg af bolig- og erhvervsejendomme via egne licenserede investeringsplatforme. Som et af de førende ejendomsinvesteringsselskaber i Europa er PATRIZIA en respekteret forretningspartner for både store institutionelle investorer og for private investorer i alle større europæiske lande. Selskabet forvalter i dag ejendomsaktiver for omkring 18 mia. euro, primært som porteføljeforvalter og medinvestor for forsikringsselskaber, pensionsfonde, statslige investeringsfonde og spare- og andelskasser. Yderligere oplysninger findes på: www.patrizia.ag.

del denne artikel: