We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

PATRIZIA leverer vækst på tværs af sin europæiske ejendomsinvesteringsforretning i 2016

PATRIZIA Immobilien AG meddeler hermed et stærkt resultat for 2016, der bød på vækst på tværs af alle nøgletal efter endnu et succesfuldt år som en af de førende ejendomsinvestorer i Europa.

del denne artikel:

  • Det samlede driftsresultat på 283 mio. euro oversteg det forventede resultat på 265 mio. euro
  • AuM steg med 2 mia. euro til 18,6 mia. euro
  • Der blev foretaget en række nøgleansættelser, som skal bidrage til virksomhedens fortsatte udvidelse og forventningen om et stærkt 2017
  • Udbetalingen af udbytte i form af fondsaktier er planlagt i et 10:1 forhold
  • Forventningen til driftsresultatet for 2017 steg til 60-75 mio. euro

På tværs af Europa steg PATRIZIAs assets under management (AuM) med 2 mia. euro til 18,6 mia. euro, mens driftsresultatet på 283 mio. euro oversteg det forventede resultat på 265 mio. euro. "I 2016 havde vi succes med at identificere og levere på en række vækstmuligheder på tværs af det europæiske ejendomsmarked," siger Wolfgang Egger, CEO for PATRIZIA Immobilien AG. "Dette har konsolideret PATRIZIAs position som et af Europas førende ejendomsinvesteringshuse og styrket vores ekspertise, så vi fortsat er i en stærk position til at guide vores kunder gennem eventuelle fremtidige udfordringer."

Med salget af Harald-porteføljen blev 2016 endnu et år kendetegnet ved en særdeles profitabel transaktion for PATRIZIA. I 2015 drejede det sig om salget af Südewo. Men selv uden disse meget profitable transaktioner, var 2016 et år med en væsentlig vækst i driftsindtægterne. Det justerede driftsresultat lød på 72,2 mio. euro, hvilket er en stigning på 69 procent fra 42,7 mio. euro i 2015. En af hovedårsagerne til denne vækst var stigningen i forvaltningshonorarer. Det samlede forvaltningshonorar steg med 14 procent til 189 mio. euro i 2016 fra 165 mio. euro i 2015 eksklusive honorarer i forbindelse med salget af Südewo.

PATRIZIAs vækst i AUM til 18,6 mia. euro var drevet af opkøbet af en række højtprofilerede ejendomme, herunder Astro Tower i Bruxelles og Commerzbank Tower i Frankfurt, på vegne af asiatiske investorer samt købet af en tysk boligportefølje med 3.500 enheder i en off-market-handel fra en privat hollandsk investeringsfond. PATRIZIA havde også succes med at investere halvdelen af målsætningen på 500 mio. euro på vegne af sin paneuropæiske logistikejendomsfond, der blev lanceret i 2015. I 2016 blev der underskrevet transaktioner for i alt 7,2 mia. euro. Ud af disse blev der lukket transaktioner for 5,1 mia. euro i løbet af året, mens de sidste 2,1 mia. euro bliver lukket i løbet af 2017.

PATRIZIA oplever fortsat en stigende efterspørgsel på investeringer i de europæiske ejendomsmarkeder og vil derfor fortsat udvide sit netværk af lokale eksperter og globale fundraising-teams, som allerede opererer i Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Australien og Nordamerika. Den nylige ansættelse af Anne Kavanagh i direktionen vidner om disse vækstambitioner. Kavanagh kommer med over 25 års erfaring fra ejendomsbranchen, senest fra AXA IM - Real Assets, og tiltræder den nye stilling som Chief Investment Officer i april 2017.

Ved at bygge videre på den stærke vækst på tværs af PATRIZIAs forretning i 2016, forventer selskabet yderligere bæredygtig vækst på hovedparten af sine økonomiske nøgletal i 2017. Med et justeret driftsresultat på 72,2 mio. euro i 2016, sættes det samlede driftsresultat med forsigtighed til mellem 60 mio. euro og 75 mio. euro trods yderligere 7 mio. i udgifter til de internationale fundraising-aktiviteter. AuM forventes at vokse med omkring 2 mia. euro til 20,6 mia. euro.

"Når vi kigger frem i 2017 og årene efter, vil vi videreudvikle PATRIZIAs fundament som en af Europas førende ejendomsinvesteringshuse og arbejde henimod at blive en global udbyder af europæiske ejendomsinvesteringer," fortæller Wolfgang Egger. Direktionen og bestyrelsen i PATRIZIA foreslog på den årlige generalforsamling at overføre det ikke udloddede resultat til det nye regnskab. Disse midler vil blive investeret i PATRIZIAs fortsatte, bæredygtige vækst. Som i forrige år og for at øge likviditeten af selskabets aktier, vil nye fondsaktier blive udstedt gennem en kapitalforhøjelse fra selskabets midler i et 10:1 forhold.

del denne artikel: