We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

PATRIZIA leverer stærkt resultat i første halvår og øger forventningen til 2018

Stærkt resultat bl.a. som følge af en succesfuld integration af virksomhedsopkøb.

del denne artikel:

  • Driftsindtægten stiger med 106,6 % til 540,3 millioner kroner
  • Den samlede indtægt fra honorarer er væsentligt højere end i 2017 (1,012 milliarder kroner vs. 656,6 millioner kroner)
  • Forventningen til den samlede driftsindtægt for året øges til 745-820 millioner kroner

Augsburg, 7. august 2018. PATRIZIA Immobilien AG har leveret et meget stærkt første halvår i 2018 og har øget sin driftsindtægt med 106,6 pct. til 540,3 millioner kroner sammenlignet med samme periode sidste år (261,6 millioner kroner). De stærke resultater på PATRIZIAs key performance indikatorer og væsentlig vækst i assets under management (AuM) til 295,1 milliarder kroner (en stigning på 81 pct. fra 163,2 milliarder kroner i 2017) skyldes integrationen af de nylige opkøb af TRIUVA og Rockspring samt organisk vækst.

Karim Bohn, CFO i PATRIZIA, kommenterer: “Resultaterne for det første halvår af 2018 understreger PATRIZIAs succesfulde paneuropæiske platform for ejendomsinvesteringer. Både organisk vækst og virksomhedsopkøb har bidraget til det stærke resultat. Samtidig skrider integrationen af vores nyligt opkøbte selskaber, TRIUVA og Rockspring, godt fremad, og vi kommer til at se de første positive effekter i forhold til effektiviseringer allerede i løbet af anden halvdel af 2018. Fremskyndelsen af effektiviseringseffekten og de respektive forbedringer af vores omkostningsbase gør, at vi øger forventningen til årets samlede driftsindtægt til 745-820 millioner kroner fra de oprindelige 633-745 millioner kroner.

Den samlede indtægt fra honorarer fra januar til juni 2018 steg væsentligt med 54 pct. til 1,012 milliarder kroner sammenlignet med 656,6 millioner kroner i de første seks måneder af 2017. Stabile asset management-honorarer (604,4 millioner kroner) og succeshonorarer (277,3 millioner kroner) viste også solide stigninger i forhold til sidste år og steg med henholdsvis 80,1 pct. og 52,6 pct. sammenlignet med første halvår i 2017. Dermed mere end opvejede de for de lidt lavere transaktionshonorarer (130,4 millioner kroner sammenlignet med 139,4 millioner kroner i første halvår 2017).

Transaktionsvolumenen er også steget i forhold til sidste år. Den er steget med 69,8 pct. til 15,7 milliarder kroner i et marked med en generelt lavere transaktionsaktivitet sammenlignet med de første seks måneder sidste år. Den 30. juni 2018 havde PATRIZIA frasolgt for 9,7 milliarder kroner og opkøbt for 6 milliarder kroner på vegne af sine institutionelle og private klienter. Trods den højere volumen af frasalg steg AuM i de første seks måneder, da en nuværende asiatisk institutionel klient overførte sine asset management-mandater til PATRIZIA. Dette viser den øgede tillid til PATRIZIAs paneuropæiske kapacitet inden for investment management og asset management. Derudover blev der skrevet under på yderligere handler i første halvdel af 2018, som gennemføres i anden halvdel af 2018, og dermed bidrager til væksten i PATRIZIAs AuM i år.

 

PATRIZIA Immobilien AG:
PATRIZIA Immobilien AG har som aktivt investeringsselskab været på ejendomsmarkedet i Europa i mere end 30 år. PATRIZIAs aktiviteter inkluderer opkøb, administration, repositionering og salg af bolig- og erhvervsejendomme via egne licenserede investeringsplatforme. Som global leverandør af ejendomsinvesteringer i Europa arbejder PATRIZIA som anerkendt forretningspartner for store institutionelle investorer og detailinvestorer i alle større europæiske lande. PATRIZIA forvalter ejendomsaktiver for næsten 300 milliarder kroner, primært som porteføljemanager for forsikringsselskaber, pensionsfonde, uafhængige fonde, opsparinger, andelskasser og som medinvestor. Se www.patrizia.ag for yderligere information.

Kontakt:
Andreas Menke
Group Head of Corporate Communications
Telefon: +49 (0) 821 5 09 10-6 55
andreas.menke(at)patrizia.ag

del denne artikel: