We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

PATRIZIA lægger stærkt ud i 2018

Stærk position som global partner for europæiske ejendomsinvesteringer.

del denne artikel:

  • Driftsindtægten er steget til 318,1 millioner kroner i Q1 2018 fra 69,3 millioner euro i Q1 2017
  • Opkøbet af TRIUVA bidrager til en væsentligt større indtægt fra faste honorarindtægter
  • En forventet driftsindtægt på 633-745 millioner kroner er nu bekræftet

Augsburg, 17. maj 2018. PATRIZIA Immobilien AG har leveret et stærkt første kvartal i 2018 med en god præstation på tværs af sin paneuropæiske ejendomsinvesteringsforretning. Trods et mindre aktivt transaktionsmarked sammenlignet med forrige år har management- og succeshonorarer samt nettosalgsindtægter og indtægter fra co-investeringer været drivkraften bag de stærke resultater. Driftsindtægten er mere end firedoblet sammenlignet med samme periode i 2017 fra 69,3 millioner kroner til 318,1 millioner kroner. Assets under management (AuM) er steget til 291,3 milliarder kroner fra et proforma beløb på 288,3 milliarder kroner ved udgangen af 2017.

PATRIZIAs CFO Karim Bohn kommenterer på resultatet: ”Den stærke start på 2018 validerer vores paneuropæiske forretningsstrategi, idet vi har at leveret en væsentlig stigning i vores faste indtægter samtidig med, at resultatet har kompenseret for et generelt svagere første kvartal, hvad angår transaktionsaktivitet i de europæiske markeder. De investeringer, som vi har gennemført på vegne af vores klienter, præsterer rigtig godt, og i nogle tilfælde overpræsterer de sågar væsentligt. Det understreger vores stærke position som global partner for paneuropæiske ejendomsinvesteringer.”

For første gang inkluderer resultaterne indtægterne fra TRIUVA, der er det investment management selskab, som PATRIZIA opkøbte i november 2017. Den større AuM-volumen – både fra organisk og uorganisk vækst – står bag stigningen i managementhonorarer i forhold til sidste år på 63 procent i løbet af rapporteringsperioden. Det mest nylige opkøb – Rockspring – kommer til at bidrage til resultaterne fra Q2 2018 og fremefter. Da transaktionen blev gennemført ved udgangen af Q1 2018, er Rocksprings AuM allerede inkluderet i rapporteringen fra Q1 2018. Overordnet set er integrationen af begge selskaber samt Sparinvest Property Investors (nu kendt som PATRIZIA Multi Managers) på helt rette spor.

Anvendelsen for første gang af den nye regnskabsstandard IFRS 9 betyder, at co-investeringer nu er reflekteret på opgørelser til dagsværdi. Det har øget PATRIZIA Immobilien AG’s aktionærers egenkapital med godt 2,2 milliarder kroner til dato, hvilket har styrket koncernens allerede solide finansielle position yderligere. Sammen med et nettooverskud for perioden på 245,9 millioner kroner lå aktionærernes samlede egenkapital på omkring 8,2 milliarder kroner den 31. marts 2018.

PATRIZIAs stærke performance i det første kvartal følger selskabets forventninger. Derfor er den forventede driftsindtægt for hele året nu bekræftet til 633-745 millioner kroner.

 

PATRIZIA Immobilien AG:
PATRIZIA Immobilien AG har som aktivt investeringsselskab været på ejendomsmarkedet i Europa i mere end 30 år. PATRIZIAs aktiviteter inkluderer opkøb, administration, repositionering og salg af bolig- og erhvervsejendomme via egne licenserede investeringsplatforme. Som global leverandør af ejendomsinvesteringer i Europa arbejder PATRIZIA som anerkendt forretningspartner for store institutionelle investorer og detailinvestorer i alle større europæiske lande. PATRIZIA forvalter ejendomsaktiver for næsten 298 milliarder kroner, primært som porteføljemanager for forsikringsselskaber, pensionsfonde, uafhængige fonde, opsparinger, andelskasser og som medinvestor. Se www.patrizia.ag for yderligere information.

Kontakt:
Andreas Menke
Group Head of Corporate Communications
Telefon: +49 821 5 09 10-6 55
andreas.menke(at)patrizia.ag

del denne artikel: