We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

PATRIZIA erhverver boligportefølje på 223.000 kvm. i det vestlige Tyskland

PATRIZIA Immobilien AG meddeler, at selskabet har afsluttet købet af 223.000 kvm boliger i det vestlige Tyskland.

del denne artikel:

  • Transaktion på et trecifret millionbeløb i euro
  • 3.488 boliger ligger udelukkende i det vestlige Tyskland
  • Boligerne er koncentreret i Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen og Bayern
  • Lav tomgangsprocent

Augsburg, den 2. november 2016. Transaktionen blev gennemført på vegne af et større tysk forsikringsselskab for et trecifret millionbeløb i euro. "Der er fortsat stor efterspørgsel efter kvalitetslejeboliger i Tyskland, som det også ses af den generelt høje belægningsprocent i denne geografisk spredte portefølje", siger Philipp Schaper, Group Head of Transactions hos PATRIZIA Immobilien AG. "Vi er altid på udkig efter de mest lovende investeringsmuligheder i Europa, og det seneste opkøb sætter streg under vores evne til at identificere, opkøbe og forvalte disse aktiver." Porteføljen tilhørte oprindeligt flere private hollandske investeringsfonde.

Aktivporteføljen på 223.000 kvm er i dag 97 % udlejet og omfatter 3.488 boliger fordelt på 49 ejendomme beliggende i Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen og Bayern med knap 300 boliger i Køln, godt 500 i Hannover og omkring 100 i München. De øvrige boliger ligger i Hamborg, Hesse, Baden-Württemberg og Berlin.

"Vi har opkøbt disse aktiver, fordi porteføljen har et stærkt grundlag med både en lav tomgangsprocent og gode geografiske placeringer, og det er i tråd med vores buy-and-hold-strategi", forklarer Peter Bergmann, Managing Director for PATRIZIA WohnInvest. "Derudover har vi planer om at privatisere individuelle ejendomme for at generere en vigtig indtægt til vores investorer."

PATRIZIA Immobilien AG:

PATRIZIA Immobilien AG har i over 30 år været aktiv som investment manager på ejendomsmarkedet i 15 europæiske lande. PATRIZIAs spektrum omfatter opkøb, forvaltning, værdiforøgelse og salg af bolig- og erhvervsejendomme via egne licenserede investeringsplatforme. Som et af de førende ejendomsinvesteringsselskaber i Europa er PATRIZIA en respekteret forretningspartner for både store institutionelle investorer og for private investorer i alle større europæiske lande. Selskabet forvalter i dag ejendomsaktiver for omkring 17 mia. euro, primært som medinvestor og porteføljeforvalter for forsikringsselskaber, pensionsfonde, statslige investeringsfonde og spare- og andelskasser. Yderligere oplysninger findes på: www.patrizia.ag.

del denne artikel: