We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

PATRIZIA annoncerer sit foreløbige resultat - indtjeningen overstiger forventningerne

PATRIZIA Immobilien AG meddeler hermed, at selskabet fortsatte sin succesfulde vækst i 2016 som en af Europas førende ejendomsinvestorer.

del denne artikel:

Resultatet for 2016 oversteg væsentligt selskabets forventninger til overskuddet for det finansielle år efter en stærk præstation i fjerde kvartal. De tre måneder frem mod den 31. december 2016 var præget af en øget transaktionsvolumen og realiseringen af højere honorarer som følge af selskabets succesfulde forvaltning af ejendomsinvesteringer.

Efter et samlet driftsresultat på 155 mio. euro i det finansielle år 2015, forventes det samlede driftsresultat for 2016 at stige til 283 mio. euro, hvilket er over det senest forventede driftsresultat på mindst 265 millioner euro. En væsentlig årsag til det stærke resultat er stigningen i indtjeningen fra forvaltningen af ejendomme på vegne af PATRIZIAs investorer. De samlede forvaltningshonorarer steg med 14 procent til 189 mio. euro i 2016 mod 165 mio. euro i 2015. "Størrelsen og kvaliteten af PATRIZIAs resultater de seneste år bekræfter den succesfulde implementering af den europæiske strategi og skalerbarheden ved vores driftsplatform," siger Karim Bohm, CFO i PATRIZIA Immobilien AG.

I 2016 var PATRIZIA i stand til at realisere og lukke ejendomstransaktioner for i alt 5,1 mia. euro. På tværs af Europa blev der opkøbt bolig- og erhvervsejendomme til en værdi af over 3,2 mia. euro for de forskellige investeringsaktiver, som PATRIZIA forvalter, mens salget af ejendomme genererede 1,9 mia. euro. AuM steg fra 16,6 mia. euro til 18,6 mia. euro i perioden fra den 31. december 2015 til udgangen af 2016. Derudover blev der underskrevet transaktioner for 2,1 mia. euro i 2016, hvoraf 1,7 mia. euro udgjorde opkøb og 0,4 mia. euro udgjorde salg. Hovedparten af disse transaktioner forventes lukket i 2017.

Samlet set blev der rejst midler til en værdi af 2,2 mia. euro globalt fra investorer i 2016, hvilket er væsentligt mere end i 2015, hvor der blev rejst 1,5 mia. euro. Cirka 0,4 mia. euro blev rejst fra institutionelle investorer udenfor Europa, især fra Asien. "Denne udvikling viser, at PATRIZIA i dag anses for at være en af de førende investeringsforvaltere i Europa og førstevalget for europæiske investeringer - også blandt globale investorer," siger Karim Bohn. I dag investerer mere end 200 institutionelle investorer i ejendomme med eller gennem PATRIZIA og antallet af internationale investorer stiger væsentligt fra år til år.

Der vil blive annonceret yderligere detaljer om PATRIZIAs indtægter, når selskabet udgiver sin årsrapport den 14. marts 2017.

PATRIZIA Immobilien AG:

PATRIZIA Immobilien AG har været aktivt som investeringsselskab på ejendomsmarkedet i 15 europæiske lande i over 30 år. I PATRIZIA arbejder vi med køb, administration, repositionering og salg af bolig- og erhvervsejendomme via vores egne autoriserede investeringsplatforme. Som et af de førende ejendomsinvesteringsselskaber i Europa arbejder PATRIZIA som en anerkendt forretningspartner for store institutionelle investorer i alle større europæiske lande. På nuværende tidspunkt forvalter virksomheden mere end, hvad der svarer til 18 milliarder euro, primært som porteføljeforvalter og medinvestor for forsikringsselskaber, pensionskasser, uafhængige fonde, sparekasser og andelskasser. Se www.patrizia.ag for yderligere information.

del denne artikel: