We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

Foreløbige resultater: PATRIZIA overstiger den forventede indtjening efter et stærkt år i 2017

PATRIZIA leverer et stærkt resultat i 2017.

del denne artikel:

  • Driftsindtægter er steget med 14 % i forhold til sidste år til 610 millioner kroner
  • Europæiske transaktionsvolumener steg med 17 % til 45 milliarder kroner
  • Egenkapital for cirka 15 milliarder kroner er rejst fra investorer
  • Proforma-AUM er øget til ca. 283 milliarder kroner
  • Direktionen forventer stærk vækst i driftsindtægter i 2018

Augsburg, 19. februar 2018. PATRIZIA Immobilien AG, som er en global investment management virksomhed inden for europæiske ejendomme, genererede driftsindtægter på 610 millioner kroner i 2017, hvilket er en stigning på 14 % fra det justerede 2016-niveau på 536 millioner kroner. Efter et succesfuldt fjerde kvartal i 2017 oversteg indtjeningen markant det nyligt forøgede forecast med lidt mere end 558 millioner kroner. Stigningen var drevet af succeshonorarer, som blev højere end budgetteret takket være den succesfulde håndtering af ejendomsinvesteringer for gruppens internationale institutionelle og private investorer.

Den organiske vækst i asset under management (AUM) oversteg også forventningerne med 16,4 milliarder kroner svarende til 12 % i 2017. Medregnet PATRIZIA Multi Managers, som er tidligere Sparinvest Property Investors blev samlet AUM således 163 milliarder kroner ved udgangen af 2017. Med opkøbene af TRIUVA og Rockspring Property Investment Managers vil PATRIZIAs proforma-AUM være mere end fordoblet sammenlignet med slutningen af 2016 og ende på ca. 283 milliarder kroner.

Karim Bohn, CFO for PATRIZIA Immobilien AG, siger: ”Vi har med disse stærke resultater leveret mere organisk vækst, end vi forventede, samtidig med at vi succesfuldt har eksekveret vores eksterne vækststrategi. Både den operationelle fremskridt og de seneste opkøb er med til substantielt at øge niveauet af tilbagevendende indtægter og bringe PATRIZIA til et nyt niveau for bæredygtig rentabilitet. Samtidig fastholder vi en meget konservativ balancestruktur og en stærk kontantposition.”

Baseret på en forventet fortsat organisk vækst og inklusive indtægtsbidragene fra de nylige opkøb (PATRIZIA Multi Managers, TRIUVA og Rockspring Property Investment Managers). Closing af Rockspring opkøbet forventes at blive ultimo Q1 og akkvisitionen forventes at bidrage med ni måneders 2018-indtægterforventer PATRIZIA at genere driftsindtægter i 2018 på mellem 633 og 744 millioner kroner svarende til en vækstrate på op til 22 %.

I 2017 var PATRIZIA igen succesfulde i det europæiske ejendomstransaktionsmarked med gennemførte transaktioner inden for boliger og kommercielle ejendomme for samlet 45 milliarder kroner, hvilket er en stigning på ca. 17 % siden 2016 (38 milliarder kroner). Den øgede transaktionsvolumen bekræfter PATRIZIAs stærke sourcing kapaciteter, hvilket den globale kundebase nyder gavn af.

I alt sikrede PATRIZIA sig 26 milliarder kroner fra opkøb i 2017, hvilket er en stigning på 9 % sammenlignet med året før (2016: 24 milliarder kroner) og 18 milliarder kroner fra salg, som er en stigning på 32 % (2016: 14 milliarder kroner). I løbet af perioden rejste PATRIZIA midler for ca. 15 milliarder kroner fra institutionelle og private investorer, som er blevet placeret i investeringsmuligheder i stærke, etablerede markeder på tværs af Europa. International kapital tegnede sig for ca. 40 % af den samlede institutionelle kapital i 2017, som er en stigning på 18 % sammenlignet med 2016, hvilket tydeligt demonstrerer de internationale institutionelle organisationers tillid til PATRIZIAs evne til at investere på deres vegne på tværs af Europa.

Wolfgang Egger, der er CEO hos PATRIZIA Immobilien AG, siger: ”Vores resultater i 2017 understreger, at vores lokale og paneuropæiske eksperter har gjort en stærk indsats ved at identificere og gennemføre attraktive investeringer på tværs af alle kapitalsektorer og risikoklasser såvel som at overpræstere til gavn for vores institutionelle og private investorer. Vores klienter vil i særdeleshed drage fordel af de nyligt annoncerede opkøb, da vores kombinerede organisation med et styrket europæisk netværk, bredere produktspektrum og stærkere adgang til det paneuropæiske investeringsmarked tilbyder flere muligheder til institutionelle og private investorer.”

Yderligere detaljer om PATRIZIAs 2017-indtægter vil blive annonceret med udgivelsen af 2017 årsrapporten den 15. marts 2018.

 

PATRIZIA Immobilien AG:
PATRIZIA Immobilien AG har som aktivt investeringsselskab været på ejendomsmarkedet i Europa i mere end 30 år. PATRIZIAs aktiviteter inkluderer opkøb, administration, repositionering og salg af bolig- og erhvervsejendomme via egne licenserede investeringsplatforme. Som global ejendoms investment manager i Europa arbejder PATRIZIA som anerkendt forretningspartner for store institutionelle investorer samt for retailinvestorer i alle større europæiske lande. Efter overdragelserne af de nyeste opkøb af ejendomsinvesteringsfirmaer er gennemført, vil PATRIZIA forvalte ejendomsaktiver for næsten 297 milliarder kroner, primært som porteføljemanager for forsikringsselskaber, pensionsfonde, uafhængige fonde, spare- og andelskasser og som
medinvestor. Se www.patrizia.ag for yderligere information.

Kontakt:
Andreas Menke
Group Head of Corporate Communications
Telefon: +49 (0) 821 5 09 10-6 55
andreas.menke(at)patrizia.ag

del denne artikel: