We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

Opkøb af to porteføljer og administration af PATRIZIA Dutch High Street Fund I

Transaktionstype: Funds and Separate Accounts
Strategia: Core
Geografisk fokus: Opkøb af to regionalt diversificerede detailporteføljer på top detailhandellokationer i Holland
Transaktionsvolumen: Investeringens fondsvolumen beløber sig til mere end €340m
Ledelsesstrategi:

  • Ideel risikospredning og -minimering takket være porteføljespredning på tværs af byer og detailhandelkoncepter på de 60 toplokationer i Holland; Størstedelen af de indkøbte ejendomme er placeret på 20 toplokationer
  • Denne indkomstorienterede tilgang giver investorer spredt cash-flow-afkast takket være lejemål til internationale, hollandske og lokale lejere med stærk bonitet
  • Fokus på at generere et stabilt cash-flow, der understøttes af en strategi, der skal øge værdien ved hjælp af målrettede tiltag til eksisterende ejendomme
  • Vi anvender metoden active asset management
  • Kalkuleret gennemsnitlig cash-flow-afkast i løbet af ihændehaverperioden er 5,2% p.a. til en LTV på 50%

del denne artikel: