We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

Opkøb af en forretningsgade-detailhandelportefølje og administration af PATRIZIA Nordic Cities Fund I

Transaktionstype: Funds and Separate Accounts
Strategia: Value Add
Geografisk fokus: Værdierne ligger udelukkende på toplokationer i København, og hovedsageligt i gågadeområdet på Strøget.
Transaktionsvolumen: Transaktionsvolumen på ca. €180m
Ledelsesstrategi:

  • Disse ejendomme med rigtig god beliggenhed er købt af en privatperson i forbindelse med en off-market deal
  • Repositionering af ejendomme ved hjælp af active asset management
  • Konvertering af kontorområder til boliger. Anskaffelse af nødvendige tilladelser ved hjælp af kendskab til det lokale marked
  • Modernisering af ejendomme og opdatering af anvendelseskoncepter
  • Reduktion af ledige ejendomme og tilpasning af lejerne til markedsniveauer
  • Konvertering af denne core+/value-add portefølje til en  kerneportefølje for at sikre langsigtet stabilt cash-flow

del denne artikel: