We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

Opkøb af DISCO ejendomsportefølje inden for rammerne af en share deal

Transaktionstype: Portfoliodeals
Strategia: Core Plus
Geografisk fokus: Forskellige ejendomsporteføljer med fokus på vesttyske lokationer
Transaktionsvolumen: Transaktionsvolumen beløber sig til mere end €335m (ca. €160m egenkapital)
Ledelsesstrategi:

  • På grund af porteføljens høje kvalitet sikrer en buy-and-hold-strategi langfristede stabile indtægter
  • Takket være “ infill og loft conversion” muligheder giver porteføljen yderligere værdistigningspotentiale
  • Tilpasning af de nuværende lejer til markedsniveauet og mulighed for at privatisere nogle af ejendommene øger herudover denne transaktions værdistigningspotentialet betydeligt
  • Vi anvender en aktiv portefølje-management-strategi
  • Gennemsnitligt udbytte under besiddelsen: 4,5% p.a. ved en LTV på 50%"

del denne artikel: