We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

Administration af PATRIZIAs tyske erhvervsejendomsfondserie

Transaktionstype: Funds and Separate Accounts
Strategia: Core
Geografisk fokus: Opbygning af ejendomsporteføljer, som investerer i tyske erhvervsejendomme; Fokus på Tysklands ’Big 7’ og på mellemstore byer og universitetsbyer, der oplever stor vækst
Transaktionsvolumen: Fondseriens volumen beløber sig til mere end €1,5 mia; Der er mulighed for at øge kapitalgrundlaget yderligere for de særlige fonde og udvide fondserien
Ledelsesstrategi:
  • Risikospredning og -risikominimering sikres, fordi risikoen er fordelt på forskellige byer og anvendelsestyper
  • for at profitere af muligheder på markedet, investeres maksimalt 25% af slutværdier i anvendelsestyper uden for standardkontor-segmentet
  • Køb omfatter både byggeprojekter og eksisterende ejendomme
  • Den gennemsnitlige ihændehaverperiode ligger mellem 5 og 10 år. Salgstiden afhænger af ejendommens tilstand og lejestrukturen og er baseret på det ideelle exit-tidspunkt, hvad angår de aktuelle muligheder på markedet
  • Alle fonde i serien har indtil dato enten præsteret inden for det kalkulerede område eller betydeligt højere"

del denne artikel: