We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

Administration af PATRIZIA Logistik-Invest Tyskland I

Transaktionstype: Funds and Separate Accounts
Strategia: Core
Geografisk fokus: Opbygning af en paneuropæisk logistikejendomsportefølje, eksklusive markeder med udenlandske valutaer (f.eks. UK, Sverige).
Transaktionsvolumen: Indledende kalkuleret fondsvolumen blev sat til op til €500m (€250m egenkapital); Planer om at øge kapitalgrundlaget for den specielle fond.
Ledelsesstrategi:
  • Opkøb og administration af konventionelle, e-commerce og byområde-orienterede logistikstrukturer
  • Fokus på ’last-mile delivery’ og B2B/B2C produkter
  • Generering af et stabilt cash flow-afkast; værdistigningspotentiale takket være opkøb af nye bygninger og forventet høj efterspørgsel efter logistikområder
  • Anskaffelsesfokus på forlejede nye bebyggelser, salg/leje-tilbage transaktioner og toplokationer med lav genlejerisiko
  • Markedssituationen i Europa giver mulighed for meget attraktive afkast i tråd med risiko/afkastprofilen
  • Lokal adgang, motorvejsforbindelser, lufthavne og havne
  • EU storbymarkeder: Tyskland, Frankrig, Benelux
  • Muligheder i de nordiske lande, Spanien, Portugal, Irland
  • Kalkuleret cash-flow-afkast på 6,5% med en LTV på 50%

del denne artikel: