We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

PATRIZIA Fund Management A/S

I juni 2014 stiftede PATRIZIA Denmark A/S datterselskabet PATRIZIA Fund Management A/S, som Finanstilsynet har tildelt en FAIF-licens. Den giver selskabet tilladelse til både porteføljeforvaltning af ejendomme på vegne af investorer og risikostyring.

PATRIZIA Denmark søgte om denne licens som følge af EU-direktivet, Alternative Investment Fund Manager Directive, der sætter regler for forvaltere af alternative investeringsfonde.

Direktivet er implementeret i Danmark gennem loven om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-lovgivningen), der trådte i kraft den 22. juli 2013. Lovgivningen stiller en række krav til forvaltere af alternative investeringsfonde, der ikke tidligere var underlagt finansiel regulering og tilsyn.

Alt dette betyder, at selskaber, som forvalter midler overstigende EUR 100 mio. (og i særlige tilfælde EUR 500 mio.) på vegne af en række investorer, er underlagt Finanstilsynets regulering og opsyn.

Den danske FAIF-licens er et led i PATRIZIAs paneuropæiske strategi om at udbyde en investeringsplatform, der gør det muligt for lokale og internationale investorer at etablere ejendomsinvesteringsfonde i netop det land, hvor det i den pågældende business case giver bedst mening.

Med licenser i en række europæiske lande kan PATRIZIA håndtere og forvalte store internationale fonde på tværs af landegrænserne takket væres selskabets indgående kendskab til og erfaring med direktivet og strømlinede processer.

Dokumenter fra det danske Finanstilsyn